Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 5184 3456 px
Photo ID:25596508
Date :16-05-2017

Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 2143 1385 px
Photo ID:25596507
Date :16-05-2017

Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 5184 3456 px
Photo ID:25596509
Date :16-05-2017

Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 5184 3456 px
Photo ID:25596510
Date :16-05-2017

Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 5184 3456 px
Photo ID:25596511
Date :16-05-2017

Deze steen is een hommage aan Jaap Oranje, jarenlang bestuurslid van stichting Diogenes, de eigenaar van het pand. Langs de linkerkant staat zijn naam: Mr. J. Oranje. Het opschrift van deze steen luidt AMICUS CERTUS IN RE INCERTA (CERNITUR). Dit is uit het Latijns te vertalen met: 'Een betrouwbare vriend in een onzekere omstandigheden' (ofwel: 'in nood leert men z'n vrienden kennen'). Deze gedachte wordt vaker bij de klassieke schrijvers aangetroffen. De spreuk in deze vorm wordt toegeschreven aan Cicero (106 voor Christus - 34 voor Christus) in zijn filosofisch geschrift 'Amicitia' dat over vriendschap handelt. Ook in het Nederlands taalgebied heeft deze spreuk een lange geschiedenis. Hij komt in diverse varianten al in Middeleeuwse geschiften voor. Zoals in een geschrift van De Brune (1588-1658): ÔWanneer men is in noot of pijn, dan kent men, wie de vrienden zijn.Ő De steen is gemaakt door Hans 't Mannetje en werd in oktober 2013 ingemetseld.


Largest Size : 5184 3456 px
Photo ID:25623995
Date :11-04-2017

Deze moderne gevelsteen werd hier in 1967, na de restauratie van het pand, ingemetseld. In de rechter onderhoek staan initialen van een beeldhouwer, die we nog niet bij naam kennen. De merktekens op de zijkanten duiden er op dat het een herplaatste gevelsteen is. Deze hoort dus niet oorspronkelijk op dit adres.


Largest Size : 2970 2105 px
Photo ID:25623993
Date :11-04-2017

De gevelsteen toont een volgeladen aangemeerd binnenvaartschip. De loopplank ligt uit. De lading lijkt uit balen te bestaan. Welk product vervoerd wordt, is niet duidelijk. Op de onderrand staat: NOYT GEDOGT. Deze woorden zijn een gedeelte van de spreuk: 'Nooyt gedacht en stil gezwegen, lang gewacht en toch gekregen'. De steen is uit de eerste helft van de 18de eeuw en is afkomstig van Weesperstraat no. 120, een pand dat in 1963 werd afgebroken. In 1968 is de gevelsteen op het huidige adres herplaatst. De merktekentjes op de zijranden geven (met een afbeelding van een steentang) dat het een verplaatste gevelsteen is.


Largest Size : 3269 2807 px
Photo ID:25623994
Date :11-04-2017

Op de in het midden van het fries geplaatste gevelsteen is een zogenaamde 16de-eeuwse Carolusgulden voorgesteld. Op de onderrand van de steen staat INDEN GOVDEN REAEL. Een Carolusgulden was een gouden muntstuk met de beeltenis van Karel V (1500-1558). In zijn rechterhand heeft hij een zwaard, in zijn linkerhand een rijksappel. Een rijksappel stelt de wereld voor. De persoon die het object in de hand heeft, bezit de wereld en stelt een vorst voor. Het randschrift van de munt luidt: CAROLVS . D.G. ROM IMPE. Z. HISP. RE. (met aan het eind een handje). Uitgeschreven is dit: CAROLUS DEI GRATIA ROMAN IMPEROR Z. HISPANIA REX. In de vertaling wordt dat: 'Karel, bij de gratie Gods Romeins Keizer, Koning van Spanje'. De steen is uit de eerste helft van de 17de eeuw.


Largest Size : 2340 2254 px
Photo ID:25623996
Date :11-04-2017

In het midden van het fries van de 17de-eeuwse trapgevel: een naar rechts lopend paard, het wapendier van Assendelft, een plaatsje in Noord-Holland. Op de onderrand staat H. WAPEN VAN ESSENDELFT 1657. Op het huidige officiële wapen van Assendelft loopt het paard de andere kant op.


Largest Size : 3456 3053 px
Photo ID:25623997
Date :11-04-2017

In het fries van de 18de-eeuwse halsgevel zijn drie oudere gevelstenen aanwezig. Links is een steen met Johannes de Doper. Hij staat met een boek in de linkerhand terwijl hij met de andere hand de kruisstaf vasthoudt. Hij wordt zo voorgesteld als verkondiger van het geloof. In de hoek rechtsonder ligt een lam - als symbool voor Christus - dat later geofferd wordt. Op de onderrand staat S. IAN. De steen is vroeg 17de-eeuws. Hij is qua vorm gelijksoortig met de steen met Sint Petrus, rechts in het fries. De steen is begin 2009 schoongemaakt en gepolychromeerd.


Largest Size : 3893 3215 px
Photo ID:25623998
Date :11-04-2017

In het fries van de 18de-eeuwse halsgevel zijn drie oudere gevelstenen aanwezig. Rechts is een staande Sint Petrus die voorgesteld wordt als de beschermheilige van de vissers. In de rechterhand heeft hij een sleutel, in de linkerhand een vis. Op de onderrand: S. PETRUS. De steen is vroeg 17de-eeuws. Door het afronden van de bovenhoeken is de figuur als het ware in een nis geplaatst. De steen is in vorm gelijksoortig met de steen met Johannes de Doper, links in het fries. De steen is begin 2009 schoongemaakt en gepolychromeerd.


Largest Size : 5184 3456 px
Photo ID:25623999
Date :11-04-2017

De gevelsteen stelt een leeuw voor die op zŐn achterpoten staat. In zijn rechterklauw heeft hij een zwaard en met zijn linkerklauw houdt hij een pijlenbundel vast. Op de onderrand staat DE EENDRACHT. De leeuw staat voor de Hollandse Leeuw, een rode leeuw op een gouden achtergrond, officieel (dus heraldisch juist) ook met een blauwe tong en nagels. De Zandhoek - aan de oostzijde van het Realeneiland - was een kade aan de noordkant van dit eiland dat vanaf 1612 aangelegd werd. In 1634 werd de kade een zandmarkt. Drie jaar later verrees de eerste woonbebouwing. Dat zijn de no. 2 tot en met no. 7, elk met een eenvoudige trapgevel. In later tijden werden de gevels vernieuwd en kregen een ander aanzien. Het erf Zandhoek no. 3 werd in 1656 aangekocht door Jan Teunisz., smalschipvoerder, voor een bedrag van fl. 625,-. Een smalschip was een beurtschip speciaal gebouwd om de smalle sluis bij Gouda te kunnen passeren. Een beurtschip voer op vastgestelde reistijden. In een verkoopakte uit 1766 wordt het pand omschreven als een 'huis en erf op de Zandhoek, 'de Eendracht' in de gevel, tussen Taanstraat en Zandhoekgracht' dat is de oude naam voor de Realengracht. Dit is de eerste keer dat de gevelsteen genoemd wordt. Naar de vorm van de steen te oordelen heeft deze er al vanaf de bouw in 1656 gezeten. In de loop van de 19de- en 20ste-eeuw ging de allure van de Zandhoek geleidelijk aan verloren. Omstreeks 1940 waren alle woningen onbewoonbaar verklaard, sommigen waren een Ôtijdelijk noodverblijfŐ geworden. Om dreigende sloop te voorkomen werden de panden tot gemeentelijk monument verklaard.


Largest Size : 5184 3456 px
Photo ID:25624000
Date :11-04-2017

De gevelsteen toont de Ark van Noach op een berg. Het is een zeer vereenvoudigde voorstelling van de inscheping van de dieren in de Ark van Noach. (Genesis 7:1). Slechts vier dieren gaan over de loopplank en er zitten maar twee vogels op het dak. Het had dus nog niet geregend en de dieren konden vanaf het land zo het schip in. Op de onderrand staat NOACHS ARCK. De steen is uit de eerste helft van de 17de eeuw. Andere gevelstenen met dezelfde voorstelling zijn te vinden op Prinsengracht no. 159-171 en in het gevelstenenmuurtje bij de Oudezijds Kolk. De gevelsteen op de Zandhoek is de oudste gevelsteen met een voorstelling van de Ark in Amsterdam. In september 2009 werd de steen schoongemaakt en gepolychromeerd.


Largest Size : 5184 3456 px
Photo ID:25624001
Date :11-04-2017

Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 4908 3272 px
Photo ID:25604645
Date :23-05-2017

Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 5184 3456 px
Photo ID:25604644
Date :23-05-2017

Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 5184 3456 px
Photo ID:25604646
Date :23-05-2017

Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 5184 3456 px
Photo ID:25604648
Date :23-05-2017

Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 5184 3456 px
Photo ID:25604647
Date :23-05-2017

Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 4692 3424 px
Photo ID:25604649
Date :23-05-2017

Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 3051 2892 px
Photo ID:25604650
Date :23-05-2017

Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 5184 3456 px
Photo ID:25604652
Date :23-05-2017

Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 5184 3456 px
Photo ID:25604651
Date :23-05-2017

Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 5184 3456 px
Photo ID:25604653
Date :23-05-2017

Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 5184 3456 px
Photo ID:25604654
Date :23-05-2017

Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 5184 3456 px
Photo ID:25604655
Date :23-05-2017

Gevelstenen van Amsterdam Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast. Gevelstenen functioneerden als reclameborden voor de handel of het bedrijf die in het pand werd uitgeoefend, bevatten een toespeling op de naam van de bouwer of verwezen naar de herkomst van de eigenaar. Gevelstenen zijn dragers van informatie over cultuur, economie, religie en politiek. De laatste decennia is het maken van gevelstenen als vorm van toegepaste beeldhouwkunst weer tot leven gekomen. ------------------------- Gevelsteen Gevelstenen van Amsterdam


Largest Size : 2601 2016 px
Photo ID:25604656
Date :23-05-2017